Сайт Отдела документов по искусству является частью библиотечного портала lib.kherson.ua
Новости
13.05.2019 11:03

День матери в «Українській Хаті»
В гостиной отдела искусств Гончаровки 11 мая состоялось очередное заседание арт-лаборатории «Українська...

02.05.2019 07:24

Необычный путеводитель
Автор этого яркого иллюстрированного издания, направленного на сохранение культурного наследия нашей...

30.04.2019 10:43

Насыщенная творческая жизнь литстудии не останавливается
Презентации книг, премьеры песен, литературная учеба – все это является основой заседаний литераторов...


Гость | Войти
Версия для печати
Книга в кадре > Виртуальные выставки > Архитектурные стили в Украине > Стиль архитектурных ансамблей > Украинское искусство и архитектура конца ХІХ - начала ХХ в.

Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ- початку ХХ ст. /НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского. – К.: Наук. думка, 2000. – 240 с.

У книзі розглядаються малодосліджені проблеми розвитку українського мистецтва та архітектури на рубежі XIX—XX ст. Висвітлюються новатор­ські пошуки та використання художніх традицій життя у різних регіонах України, творчість маловідомих або й зовсім невідомих митців. Дослід­жуються такі явища, як український модерн, український авангард, роль імпресіонізму в українському образотворчому мистецтві.

Для мистецтвознавців, істориків, викладачів, студентів, усіх, хто ціка­виться історією української культури.

 Зміст

 • Від редактора 
 • Модерн в українському живописі (П. О. Білецький)
 • Ранній період творчості О. Новаківського (В. А.Овсійчук)
 • Творчість Г. І. Нарбута та українська барокова гра­вюра (В. М. Фоменко)  
 • Київські виставки "Мира искусства" (Г. В. Карпова)
 • Художник чеховської провінції (Т. В. Павлова)
 • А. А. Маневич (Л. Г. Членова)
 • Харківський жанрист К. П. Пинєєв. Спроба інтер­претації творчості (3. Л. Чернова)
 • До проблеми вивчення творчої спадщини "забу­тих" художників (С.І. Побожій)
 • Учні І. Ю. Рєпіна у Харкові (Л. Д. Соколюк)
 • На карті українського авангарду (Д. О. Горбачов)
 • Олександра Екстер і Вадим Меллер (О. В. Красильникова)
 • Натюрморт в українському живописі на зламі ХІХ-ХХ століть (Е. О. Димшиць)
 • Українська вишивка на зламі століть (Т.В. Кара-Васильєва)
 • Народна кераміка Опішні на зламі ХІХ—ХХ століть(О. О. Клименко)
 • Формування українського архітектурного модер­ну початку ХХ ст. У контексті інтернаціональ­них творчих зв'язків (В. В. Чепелик)
 • Модерн  в архітектурі України (генезис та вплив на інші стильові напрямки) (В. Є. Ясієвич)
 • Земські школи за проектами Опанаса Сластьона (В. М. Ханко)
 • Метал  в архітектурі Києва кінця ХІХ  —  початку XХ століття (В. Ю. Могилевський)
 • Примітки 

Вход