Асєєв Ю.С. Історія української архітектури

Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О. М. Годованюк та ін.; За ред. В. І. Тимофієнка. — К.: Техніка, 2003. — 472 с.

Вперше в історії України фундаментально висвітлено багато­віковий розвиток української архітектури. Системно викладено формування будівельної діяльності людини від найдавніших ча­сів, становлення й розквіт архітектури Київської Русі, стильові, типологічні й конструктивні особливості монументального зод­чества в наступні історичні епохи. Визначено характерні типи й естетичні засади народного будівництва. Виконана із залучен­ням численних архівних джерел та з урахуванням досліджень ба­гатьох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, ця праця не лише впевнено засвідчує національні пріоритети в архітектурній спадщині, але й значно розширює коло видатних пам'яток, що належать народу України.

Розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, художни­ків, культурологів, краєзнавців і широке коло читачів, які цікав­ляться розвитком української культури.

 

Зміст

Вступ

Розділ 1

АРХІТЕКТУРА ВІД НАЙДАВНІШИХЧАСІВ ДО Х ст.н.е.

1.1. БУДІВНИЦТВО У ПЕРВІСНИХ ПЛЕМЕН                                                                   

1.1.1. Рівень розвитку суспільства і техніки первісних племен                                            

1.1.2. Будівельна діяльність пізньопалеолітичних племен                          

1.1.3. Будівельна діяльність населення епох мезоліту та неоліту                                      

1.1.4. Архітектура трипільських племен         

1.1.5. Архітектура бронзового віку                 

1.2. АРХІТЕКТУРА АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я              

1.2.1. Основні етапи розвитку античних держав                                                              

1.2.2. Архітектура еллінського періоду           

1.2.3. Архітектура греко-римського періоду     

1.3. АРХІТЕКТУРА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В РАННЬОМУ ЗАЛІЗНОМУ ВІЦІ

1.3.1. Рівень розвитку суспільства                     

1.3.2. Греко-варварська архітектура на півдні Степу                                                                 

1.3.3. Архітектура населення Лісостепу           

1.3.4. Архітектура давніх слов'ян                      

1.4. АРХІТЕКТУРА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО КРИМУ      

1.5. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ               

Розділ 2

АРХІТЕКТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ КІНЦЯ X- 1-ї ПОЛОВИНИ ХІІІ ст.                 

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ                              

2.2.  РОЗПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ                                     

2.3. ОБОРОННІ, ЖИТЛОВІЙ ГОСПОДАРЧІ СПОРУДИ                               

2.4. АРХІТЕКТУРА КУЛЬТОВИХ СПОРУДІ ПАЛАЦІВ

2.4.1. Храми та палаци кінця X— 1-ї половини XI ст.                                              

2.4.2. Споруди 2-ї половини XI ст.                

2.4.3. Храми XII ст.                                      

2.4.4.Споруди 1-ї половини XIII ст.             

2.5. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ               

Розділ З

АРХІТЕКТУРА XIV- 1-ї ПОЛОВИНИ XVI ст.                                                                       

3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ                                                                 

3.2.  МІСТОБУДУВАННЯ                                      

3.3. КОМПЛЕКСИ ТА АНСАМБЛІ                  

3.4. БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ                                 

3.4.1. Оборонні споруди                                 

3.4.2. Культові споруди                                

3.4.3. Цивільні споруди                                  

3.5. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ                 

Розділ 4

АРХІТЕКТУРА 2-ї ПОЛОВИНИ XVI-1-ї ПОЛОВИНИ XVII ст.                                      

4.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ                              

4.2. МІСТОБУДУВАННЯ                                      

4.3. ОБОРОННІ СПОРУДИ Й КОМПЛЕКСИ                                                    

4.4. ХРАМОВІ КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ

4.5. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО                         

4.6.  ГРОМАДСЬКІ Й ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ                                                                

4.7. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ                

Розділ 5

АРХІТЕКТУРА 2-ї ПОЛОВИНИ XVII-70-х РОКІВ XVIII ст.                                    

5.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ                                                                    

5.2. МІСТОБУДУВАННЯ                                  

5.3. АРХІТЕКТУРА 50-х РОКІВ XVII-20-х РОКІВ XVIII ст.                                          

5.3.1. Характеристика етапу                     

5.3.2. Комплекси та ансамблі                        

 5.3.3. Будівлі та споруди                              

5.3.4. Загальна оцінка розвитку архітектури

5.4. АРХІТЕКТУРА 20-50-х РОКІВ XVIII ст.

5.4.1. Характеристика етапу                       

5.4.2. Комплекси та ансамблі                        

 5.4.3. Будівлі та споруди                               

 5.4.4.Загальна оцінка розвитку архітектури

5.5. АРХІТЕКТУРА 50-70-х РОКІВ XVIII ст.

5.1. Загальна характеристика етапу            

5.5.2. Комплекси та ансамблі                         

5.3.3. Будівлі та споруди                                

5.5.4. Загальна оцінка періоду                         

5.6. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДОБИ                       

Розділ 6

АРХІТЕКТУРА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVIII - 1-ї ТРЕТИНИ XIX ст.                                                               

6.1. АРХІТЕКТУРА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XVIII ст.                                          

6.1.1. Загальна характеристика періоду         

6.12. Містобудування                                    

6.13. Комплекси та ансамблі                           

6.1.4. Архітектура споруд                               

6.1.5. Загальна оцінка періоду                          

 6.2. АРХІТЕКТУРА 1-ї ТРЕТИНИ XIX ст.     

6.2.1. Загальна характеристика періоду          

6.2.2. Містобудування                                

6.2.3. Комплекси та ансамблі                      

6.2.4. Архітектура споруд                              

6.2.5. Загальна оцінка періоду                        

Розділ 7

АРХІТЕКТУРА СЕРЕДИНИЙ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX ст.              

7.1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ                                                      

7.2. МІСТОБУДУВАННЯ                               

7.3. КОМПЛЕКСИ ТА АНСАМБЛІ               

7.4. АРХІТЕКТУРА СПОРУД                        

7.5. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРІОДУ              

Розділ 8

АРХІТЕКТУРА ПОЧАТКУ XX ст.                  

8.1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ                                                                 

8.2. МІСТОБУДУВАННЯ                                     

8.3. ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ                                 

8.4. ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА                        

8.5. АРХІТЕКТУРНА СТИЛІСТИКА              

Розділ 9

НАРОДНА ДЕРЕВ'ЯНА АРХІТЕКТУРА    

9.1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ                              

9.2. РОЗПЛАНУВАННЯ ПОСЕЛЕНЬ             

9.3. ДЕРЕВ'ЯНІ ХРАМИ ТА ДЗВІНИЦІ          

9.4. ЖИТЛО ТА ГОСПОДАРЧІ СПОРУДИ    

9.5. ДЕКОРАТИВНІ ЗАСОБИ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ                                                        

Розділ 10

АРХІТЕКТУРА 20-50-х РОКІВ XX ст.        

10.1. АРХІТЕКТУРА 20-х - ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ                                                               

10.1.1. Загальна характеристика розвитку архітектури                                                            

10.1.2. Забудова населених пунктів                    

10.13. Громадські споруди                                     

10.1.4. Архітектура житла                                 

10.1.5. Промислова архітектура                          

10.1.6. Загальна оцінка етапу                             

10.2. АРХІТЕКТУРА 30-50-х РОКІВ                 

10.2.1. Загальна характеристика розвитку архітектури                                                      

10.2.2. Забудова населених пунктів                 

10.2.3. Громадські споруди                                 

10.2.4. Архітектура житла                             

10.2.5. Промислова архітектура                       

10.2.6. Охорона та реставрація пам'яток архітектури                                                     

10.2.7. Загальна оцінка етапу                           

Післямова                                                                

Список літератури                                                  

  

Календар подій

     1 2 3
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031