Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті

Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті / За ред. Ю.П. Богуцького. — К.: Знання, 2007. — 679 с.

У книзі розкривається розвиток української культури з найдавніших часів до сьогодення у її нерозривному зв'язку і взаємозбагаченні з духовними на­дбаннями народів Європи. Висвітлюється активна роль культурної складо­вої у процесах загальноцивілізаційного поступу, зокрема державотворення в Україні.

Книга адресована насамперед студентам і викладачам вищих навчальних закладів, науковцям-культурологам, а також державним службовцям, пра­цівникам сфери культури і освіти, всім, хто цікавиться історією, гуманітар­ними проблемами.

 

Зміст

ВСТУП. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ

СЕРЕДНЬОВІЧНА  КУЛЬТУРА ЯК "ВІКНО" У СВІТ ДУХОВНИХ  ІДЕЙ ТА СУТНОСТЕЙ

 • Патристика і становлення канонів християнської культури                  
 • Культура Візантії VI—VIII століть — фундамент право­славного світу
 • Романіка: літургія та карнавал
 • Готичний стиль і схоластика

СВОЄРІДНІСТЬ ДУХОВНОГО СВІТУ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Християнізація язичницької Русі
 • "Ярославові книжники"
 • Зародження і розвиток шкільної освіти
 • Свята Софія як духовна ідея і художній шедевр
 • Київські фрески, мозаїки, ікони
 • Народні ремесла та розваги
 • Галицько-Волинська Русь та її культура
 • Міста, княжі двори, церкви і школи XII—XIII століть .
 • Освіта і література Галича і Волині

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ, НОВЕ МИСТЦЕТВО

 • Народження гуманізму
 • Ідеал гармонійно розвиненої людини і нова модель освіти
 • Вершини європейського Ренесансу
 • Культурне піднесення в Україні ренесансних століть
 • "Сім вільних мистецтв" — модель української освіти

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ДИНАМІЗМ НОВОГО ЧАСУ

КУЛЬТУРА В УМОВАХ БОРОТЬБИ І ПРОСВІТНИЦТВА

 • Реформація і контрреформація та їх слід у європейській культурі
 • Барокова Італія та Іспанія
 • Фламандське і голландське мистецтво — художні полюси XVII століття
 • Класицизм як світогляд і мистецтво героїчної грома­дянськості
 • Раціоналістична картина світу і людини у Просвітництві та її вплив на художню творчість
 • Мистецтво "галантної доби"

УКРАЇНА НА ТЕРЕНАХ ВІЙНИ ТА РОЗБУДОВИ

 • Українське козацтво: "Vita maxima et heroica"
 • Українська барокова поетика
 • Національний варіант бароко в літературі, театрі і музиці
 • Барокова ікона, портрет, гравюра
 • Стиль архітектурних ансамблів в Україні

РОЗДІЛ 3. ДУХОВНІ ПОШУКИ XIX СТОЛІТТЯ

НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ПОРОДЖЕННЯ — ІНДИВІДУАЛІСТИЧНА КУЛЬТУРА.

 • Романтизм як світовідчуття і напрямок у мистецтві
 • Історичний погляд на особу і художній метод реалізму
 • Творчість імпресіоністів і постімпресіоністів та її філософська основа

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА АВАНСЦЕНІ ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЗМІН

 • Українські університети і національна самосвідомість
 • "Останній кобзар і перший великий поет..."
 • Розвиток науки і філософії в Україні XIX століття
 • Романтизм і реалізм в українському мистецтві XIX ст.

РОЗДІЛ 4. КУЛЬТУРА НОВІТНЬОЇ ДОБИ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

 • Стиль модерн: прагнення краси і втеча від стандарту
 • Ідеї та герої стилю модерн
 • Український модерн: неоромантична міфологія реальності

XX СТОЛІТТЯ І ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗМУ

 • Культура першої половини XX ст.: пошук нової точки опори
 • Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес
 • Нові виражальні засоби в архітектурі і музиці
 • Культура як умова життєздатності нації в теорії українства на початку XX ст.
 • Творчість покоління "молодої України"
 • Український мистецький авангард
 • Політика українізації, її досягнення в освіті і науці
 • Українське мистецтво 20—30-х років: злет і трагедія
 • Українська культура другої половини XX століття

РОЗДІЛ 5. СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

ПРІОРИТЕТ КУЛЬТУРИ І ОСОБИСТІСТЬ

СУЧАСНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

 • Виклики часу і державна стратегія
 • Підтримка розвитку мистецтв
 • Охорона спадщини. Музейна справа
 • Бібліотечна справа.
 • Клубна діяльність, аматорське мистецтво, традиційна культура
 • Регіональна політика. Підтримка розвитку культур етносів України
 • Мовна політика
 • Культурно-мистецька освіта. Наукове забезпечення розвитку культури
 • Міжнародне культурне співробітництво. Зв'язки із закордонним українством

РОЗДІЛ 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ (2005—2007 рр.)

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА 

Календар подій

     1 2 3
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031