Головна Книга в кадрі Віртуальні виставки Багатогранна трипільська культура Мистецтво, відтворене у глині Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки

Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки

Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки [Текст] / М-во освіти і науки України, Держ. фонд фундам. дослідж., НАН України. Ін-т археології. - К. : Академперiодика, 2006 - Ч. 1 : Переклади наукових праць та коментарі / пер. Н. В. Блажевич та ін., комент. Н. С. Абашина та ін. - 2006. - 206 с.

Особистість, діяльність та наукова спадщина Вікентія В'ячеславовича  Хвойки привертають увагу не лише науковців, але й широкої громадськості. Можливо тому, що вони є прикладом поєднання особистого зацікавлення справою, у даному випадку — археологією та давньою історією, із невтомною працею над поширенням здобутих знань у суспільстві. Він відкрив декілька археологічних культур, серед яких — трипільська. Та зацікавленість, котру нині викликає ця давня цивілізація, що існувала у нашому краї із другої половини VI по першу половину IIІ тис. до н.е., робить актуальним звернення до першоджерел, історії та здобутків перших кроків у її дослідженні. У цьому відношенні наукова спадщина В. В. Хвойки є особливо вагомою та цінною.
Видання, здійснене завдяки грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень, було спрямовано насамперед на те, щоб зробити цю спадщину доступною не лише вузькому колу фахівців-археологів, але й широкій громадськості. Було поставлено на меті показати доробок вченого у всій його різноманітності — від польових досліджень (розвідок та розкопок) і пов'язаних із ними архівними документами до здобутих старожитностей і друкованих наукових праць.
Перша частина містить переклади наукових праць  В. В. Хвойки із науковими коментарями, котрі складено науковими співробітниками Інституту археології НАН України та Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Зміст

ВСТУП (М Ю. Відейко)
В. В. ХВОЙКО  (1850-1914) (В. А. Колеснікова)
ПЕРЕКЛАДИ ТА КОМЕНТАРІ
КАМ'ЯНИЙ ВІК СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я
I. ПАЛЕОЛІТ
Коментарі до розділу «Палеоліт. Розкопки в садибах №№ 59 та 61 у м. Києві, на Подолі, по Кирилівській вулиці» (С. М. Рижов)
II. НЕОЛІТ
Коментарі до розділу «Неоліт» (М. Ю. Відейко)
ПОСУДИНИ ЗІ ЗНАКАМИ ІЗ ЗНАХІДОК НА ПЛОЩАДКАХ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Коментарі до праці «Посудини зі знаками із знахідок на площадках трипільської культури» (М. Ю. Відейко)
ПОЛЯ ПОХОВАНЬ В СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІПРОВ'Ї (РОЗКОПКИ В. В. ХВОЙКИ В 1899-1900 рр)
Коментарі до праці «Поля поховань в Середньому Придніпров'ї» (Н. С. Абашина)
РОЗКОПКИ  1901 РОКУ В ОБЛАСТІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Коментарі до праці «Розкопки  1901 року в області трипільської культури» (Н. Б. Бурдо)
БІЛЯШІВСЬКИЙ М. Ф. В. ХВОЙКО. «РОЗКОПКИ 1901 РОКУ В ОБЛАСТІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» (рецензія)
Коментарі до рецензії М. Ф. Біляшівського на працю В. В. Хвойки
«Розкопки 1901 року в області Трипільської культури» (Н. Б. Бурдо)
З ОБЛАСТІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ (ДАВНЬОАРІЙСЬКОЇ) КУЛЬТУРИ (із приводу рецензії М. Біляшівського)
Коментарі до праці «З області трипільської (давньоарійської) культури» (Н. Б. Бурдо)
РОЗКОПКИ ПЛОЩАДОК В с. КРУТОБОРОДИНЦІ ЛЕТИЧІВСЬКОГО
ПОВІТУ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ТА ПОБЛИЗУ с. ВЕРЕМ'Я
КИЇВСЬКОГО ПОВІТУ ТА ГУБЕРНІЇ
Коментарі до праці «Розкопки площадок в с Крутобородинці
Летичівського повіту Подільської губернії та поблизу с. Верем'я
Київського повіту та губернії» (М. Ю. Відейко)
РОЗКОП ТАК ЗВАНИХ ПЛОЩАДОК
Коментарі до праці «Розкоп так званих площадок» (Н. Б. Бурдо)
ДАВНІ МЕШКАНЦІ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я  ТА ЇХ КУЛЬТУРА У ДОІСТОРИЧНІ ЧАСИ
ПЕРЕДМОВА
КАМ'ЯНА ДОБА:
I.ПАЛЕОЛІТ
Коментарі до розділу «Палеоліт» (С. М. Рижов)
II.НЕОЛІТ
Коментарі до розділу «Неоліт» (А. Ю. Відейко)
ЕПОХА МЕТАЛУ:
ДОБА БРОНЗИ
Коментарі до розділу «Доба бронзи» (А. П. Бунятян)
ДОБА ЗАЛІЗА: СКІФСЬКА ЕПОХА  
Коментарі до розділу «Скіфська епоха» (Ю. В. Болтрик)
ЕПОХА ПОЛІВ ПОХОВАЛЬНИХ УРН ТА ВЕЛИКОГО
ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ  
Коментарі до розділу «Епоха поховальних урн та великого переселення народів» (Н. С. Абашина)
СЛОВ'ЯНСЬКА ЕПОХА
Коментарі до розділу «Слов'янська епоха» (В. К. Козюба)  
РОЗКОПКИ В САДИБІ М. М. ПЕТРОВСЬКОГО У КИЄВІ
Коментарі до розділу «Розкопки в садибі М. М. Петровського у Києві» {В. К. Козюба)
РОЗКОПКИ У  С БІЛГОРОДКА КИЇВСЬКОГО ПОВІТУ
Коментарі до розділу «Розкопки у  с Білгородка Київського повіту» (В. К. Козюба)
ВИСНОВКИ
Коментарі до висновків  (Б. Бурдо, М. Ю. Відейко, В. К. Козюба)
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

     1 2 3
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031