Левицька Н.М. Історія України

Левицька, Надія Миколаївна. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Левицька ; ред. Л. Г. Василенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Кондор, 2010. - 416 с.


Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Він може  бути використаний викладачами гуманітарних дисциплін різного профілю, а також широким колом читачів, зацікавлених у вивченні історії України та її народу.

 

Зміст

Передмова
I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
ІІ.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Стародавня Україна
1.1 Первісна доба на території України
1.2 Кочові племена в Україні: кімерійці, скіфи, сармати
1.3 Античні міста-держави Північного Причорномор'я
1.4 Походження, розселення та устрій слов'ян у VI — IX століттях
1.5 Запитання для самоконтролю знань
1.6 Історичні документи
1.7 Список літератури
Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії
Тема 3. Українські землі в XIV - першій половині XVII ст
Тема 4. Україна в середині XVII - наприкінці ХVIIІ ст


МОДУЛЬ 2
Тема  5. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX - початок XX ст.)
Тема 6. Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського народу
Тема 7. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.)
Тема 8. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної войни

МОДУЛЬ 3
Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-1991 рр.
Тема  10. Україна — незалежна держава
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ТЕМИ РЕФЕРАТІВ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)
V.СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
VI. ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ
VII.ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
VIII.ЛІТЕРАТУРА

Календар подій

     1 2 3
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031