Продовження нотних видань


Ревуцький, Левко Миколайович. Концерт для фортепіано з оркестром [Ноти] : концерт № 2 F-dur / Левко Ревуцький ; ред.: О. А. Голинська, Б. Л. Кривопуст ; вступ. ст. В. Кузик ; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - Партитуpа. - К. : Муз. Україна, 2013. - 207 с.

З іменем  Левка Миколайовича Ревуцького пов'язана ціла епоха розвитку української музики, створення ним власної композиторської школи, формування національно-стильового напряму в загальноєвропейській культурі, відповідного категоріям високої духовності й професіоналізму. Він створив цілі музично-духовні світи, сповнені глибокої щирої лірики, естетичної краси, де органічно переплелися національно неповторний мелос із формами й засобами універсального європейського мислення.
Концерт  № 2 F-dur можна розглядати як своєрідний підсумок усього фортепіанного доробку композитора. Рукопис партитури було втрачено під час Великої Вітчизняної війни. Левко Ревуцький здійснив спробу поновити його, орієнтуючись на чотириручний клавір і частково збережені фрагменти оркестрових голосів. Результатом стала нова редакція концерту, де суттєвих змін зазнала оркестрова складова. Довгі роки про існування ще одного первісного авторського варіанта партитури не було відомо. Він повернувся в Україну напередодні святкування 120-річчя митця.
У виданні вперше опубліковано першу редакцію цього видатного твору української музики XX століття.


Пісенна Шевченкіана [Ноти] : [спів у супроводі ф-но та без супроводу] / упоряд., авт. вступ. ст. О. Івасюк, муз. ред. Й. Созанський, ред. М. Токарюк, авт. передм. С. В. Майданська, набір нот І. Дарійчук. - Чернівці : Букрек, 2013. - 318 с.

Поезія Тараса Шевченка залишається невичерпним джерелом натхнення для українських композиторів і народної музичної творчості. Пісенна Шевченкіана вражає своєю свіжістю та різнобарвністю.
До ювілейного видання ввійшли ноти класиків українського музичного мистецтва і тексти пісень. Це перше подібне видання, що містить в такому обсязі відомі та маловідомі музичні твори на слова Тараса Шевченка.
Для учнів музичних шкіл, студентів консерваторій, викладачів, співаків, музикантів, хорових колективів України та зарубіжжя.

 

 

 


Карабиць, Іван Федорович.Три концерти для оркестру [Ноти] / Іван Карабиць ; ред.: О. А. Голинська, Б. Л. Кривопуст ; вступ. сл. І. Савчука ; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - Партитури. - К. : Муз. Україна, 2013. - 208 с.

Концерти для оркестру посідають особливе місце у творчості Івана Карабиця. Їм властива оригінальність трактування канонічних жанрових ознак. Віртуозність, притаманна всім без винятку концертам, є природною рисою творчого обдаровання композитора. Також він часто звертається до імпровізаційності, що простежується не тільки на тематичному рівні, а й на жанрово-формотворчому, стильовому й драматургічному щаблях. Утім, незважаючи на єдність стилю, кожен концерт для оркестру Івана Карабиця має свою неповторну значеннєву глибину, де реалізовані найважливіші тенденції у розвитку жанру в музиці другої половини XX століття.

 

 

 


Популярні, улюблені, незабутні [Ноти]: естрада, романс, джаз: для серед. і ст. кл. ДМШ / перекладення для ф-но Л. В. Жул'євої, ред. Є. Д. Колесник. - Партитуpа. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 38 с.

Збірник “Популярні, улюблені, незабутні” містить різноманітні за стилем і жанром твори: це сучасні популярні пісні, танці та інструментальні п'єси. Перекладення відрізняються зручністю піаністичної фактури.
Ці п'єси можна використовувати як додатковий педагогічний репертуар до основної програми, а також для домашнього музикування.
Призначені вони для учнів ДМШ, ДШМ, студентів музичних навчальних закладів, викладачів.

 

 

 

 


Удвох веселіше [Ноти]: анс. для ф-но в 4 руки / аранж. Л. Жульєвої; ред. Є. Д. Колесник; авт. метод. рек. Ю. О. Дем'янова. - Партитуpа. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 55 с.

Ансамблі для фортепіано в 4 руки в аранжуванні Л. Жульєвої призначені для учнів молодших класів музичних шкіл та шкіл мистецтв для виконання в концертах класу, школи, а також як репертуар для участі в конкурсах юних піаністів. П'єси, які увійшли до збірки, написані у зручних і яскравих піаністичних обробках, деякі — з елементами джазу. 

 

 

 

 

 

 


Станкович, Євген Федорович. Камерно-інструментальні твори [Ноти]: [зб. для скр., в-челі та ф-но] / Євген Станкович; муз. ред.: Б. Л. Кривопуст, Р. Є. Станкович, А. І. Баженов; вступ. ст. А. Є. Луніна; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - Партитуpа. - К.: Муз. Україна, 2013. - 218 с.: портр. + 2 парт. (40, 44 с.).

Ця збірка презентує камерні твори видатного українського композитора сучасності Євгена Станковича для скрипки, віолончелі та фортепіано у різних поєднаннях. Окрім кількох опусів — триптиха “На Верховині” і Сонати-піколо для скрипки й фортепіано, що немов акумулювали риси яскравого, індивідуального, неповторного авторського стилю композитора ще в 1970-ті роки, входили в концертний репертуар провідних скрипалів України, Росії й інших країн світу і вже видавалися за радянських часів, інші камерні твори у даному нотному виданні публікуються вперше. Унікальність цієї збірки полягає ще й у тому, що виконавці й слухачі вперше зможуть познайомитися з найранішими композиціями Станковича - Сонатиною для фортепіано, двома сонатами для віолончелі й фортепіано № 2, 3 і Двома п'єсами для скрипки й віолончелі, у яких ще тільки окреслювався самобутній стиль митця.
Поряд із концертними, віртуозними композиціями, до збірника включено твори глибокого концептуального змісту, зокрема тріо «Музика Рудого лісу». Представлена «мозаїка» різних за жанром і стилем зразків творчості митця різних часових періодів надає можливість простежити еволюцію його художнього мислення практично від джерел - перших авторських проб пера кінця 1960-х - початку 1970-х років до висококласних сучасних творів, датованих 2000-ми роками. Пропоноване видання презентує лише певну частку багатоаспектного камерного доробку Євгена Станковича й розкриває камерний жанр у його творчості як знакову й ключову сферу, таку ж важливу, як і його оперне, балетне, симфонічне та хорове мистецтво.


Брилін, Едуард Борисович. Юному віртуозу [Ноти]: твори для ф-но: [навч. репертуар для муз. шк. , муз. від-нь почат. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шкіл естет. виховання)] / Едуард Брилін; ред. Є. Д. Колесник; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т муз. мистец. - Партитура. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 64 с.

Збірник відомого українського композитора Е. Бриліна містить твори різного ступеня складності і призначений для розвитку технічних навичок учнів у навчальному процесі удосконалення гри на фортепіано. Музичний матеріал пропонованого збірника передбачає вирішення відповідних завдань, завдяки яким учні оволодівають елементарними навичками сольної та асамблевої гри. П'єси, етюди-п'єси, ансамблі вирізняються різноманітністю творчих підходів у створенні яскравих і різнобарвних музичних образів.

 

 

 


Назарук, Юрій Романович. Перша нотка. Кларнет [Ноти]: для почат. кл. дит. муз. шк., муз. від-нь почат. спец. мистец. навч. закл. / Юрій Назарук; ред. Є. Д. Колесник. - Клавір і партії. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 75 с.: портр. + 1 парт. (24 с.).

Посібник рекомендований для шкільної програми як матеріал з підготовки кларнетиста-початківця. До нього включені твори, що різняться за характером та складністю виконання.
Окрім сольних п'єс до збірки увійшли ансамблеві твори. Вони допоможуть юному музикантові розвинути навички, які знадобляться у майбутньому для ансамблевої гри.
Збірник містить оригінальні твори композиторів та обробки українських народних пісень.

 

 

 


П'єси для камерного ансамблю [Ноти] / упоряд., аранж. В. Годзяцького; ред. Є. Д. Колесник. - Партитуpа і партії. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 104 с. + 8 парт. (48 с.).

У збірнику представлені п'єси для струнного ансамблю в супроводі фортепіано різного ступеня складності.
Для поповнення навчального репертуару дитячих музичних шкіл і музичних училищ.

 

 

 

 

 

 

 


Зачарування звуків ніжних [Ноти]: укр. романси: [для співу у супроводі в-челі, скр. та ф-но] / упоряд.: В. Макарова, Л. Макарова; ред. Є. Д. Колесник; передм. упоряд. - Повна партитура. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 96 с.

Ця збірка романсів стане подарунком для тих виконавців, які шукають у вокальних творах справжніх почуттів, щирості і духовного наповнення. Створені видатними композиторами ХІХ — ХХ ст. на вірші не менш видатних поетів, ці твори сьогодні наповнені особливим змістом і настроєм, тому що романс — це дзеркало епохи, він єднає наше минуле із сьогоденням.

 

 

 

 


Барвінок [Ноти]: зб. пісень для дит. хору: репертуар для учнів ст. кл. ДМШ та ДШМ / М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистец. України; авт.-упоряд. Л. Л. Шамро. - Акомпанемент. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 220, [3] с.

Мета створення цієї збірки — надати практичну допомогу викладачам-хормейстерам при доборі репертуару для старших класів інструментальних і хорових відділень дитячих шкіл мистецтв та дитячих музичних шкіл.
У цьому посібнику пропонуються твори українських композиторів — як а саррсellа, так і з супроводом, — а також хори зарубіжних композиторів, починаючи від періоду бароко і до сучасності. Матеріал розрахований на хорові колективи, які мають різні виконавські можливості.
Цей репертуар сформувався в результаті роботи з хором, тому він знайде широке практичне застосування.

 

 


Филипчук, Мирослав Степанович. Обробки джазових творів для естрадних ансамблів й оркестрів [Ноти]: навч.-метод. посіб. / М. С. Филипчук; ред. Є. Д. Колесник. - Полная партитура. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 159 с. - Бібліогр.: с. 154-156 та в підрядк. прим. до вступ. ст. - Слов. термінів: с. 157-159.

Посібник містить навчально-методичний матеріал і авторські аранжування джазових творів для естрадних ансамблів та оркестрів. До збірника увійшли джазові твори, різні за складністю, тематикою, стилістикою, засобами художньої виразності, музичною мовою. Вони можуть бути рекомендовані як навчальний матеріал у роботі зі студентами мистецьких закладів усіх профілів із дисциплін: ансамбль, оркестровий клас, читання оркестрових партитур, аранжування.

 

 

 


Лисько Зиновій. Соната [Ноти]: для ф-но / Зиновій Лисько; заг. ред., вступ. сл. В. Сивохіпа, муз. ред., передм. В. Пасічника; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Л.: ТеРус, 2013. - 36 с.

Соната для фортепіано була створена в 1927 р., в часи студій 3. Лиська у Празі. Вона є тричастинною композицією з цілком стандартною, навіть дещо формальною схемою побудови: І частина — сонатне аllegro, II частина — повільна, III частина — швидкий фінал (рондо-соната). Звичними є і співвідношення в експонуванні та в розвитку — розробковості матеріалу.
Музична мова Сонати, її, так би мовити, звуковий образ виглядає дещо незвично в контексті тогочасної української музики Галичини. За цими показниками одинокими аналогами у складності мелодики, гармонічної і тональної мови, ритмічної організації музичної тканини виявляться фортепіанні сонати Б. Лятошинського. Використання українських фольклорних елементів у другій і третій частинах також близьке до аналогічних засобів у Сонаті Л. Ревуцького. Саме в такому контексті бачимо, що цей твір становить помітне явище в українській фортепіанній музиці на зламі 1920-30-х років, про що свідчить і тогочасне концертне життя твору.
З огляду на те, що значний композиторський доробок Зиновія Лиська довший час перебував в пасиві нашої музичної культури, вважаємо за необхідне повертати його твори до активного життя, в концертно-музичну практику, що є нашим першочерговим завданням. Тож видання "Сонати" для фортепіано 3. Лиська вважаємо важливим кроком для подальшого збагачення та популяризації камерної музики українських композиторів.

Володимир Сивохіп, кандидат мистецтвознавства


Скорик  Мирослав Михайлович. Камерно-інструментальні твори [Ноти]: у 2 зошитах / Мирослав Скорик; ред. Л. А. Ковальова; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - К.: Муз. Україна, 2012.

Камерно-інструментальна музика Мирослава Скорика - видатного композитора, Героя України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка - здобула визнання виконавців і слухачів у нашій країні та за її межами. Нове видання охоплює найяскравіші композиції, створені у різні роки. Деякі твори публікуються вперше.
Творчий стиль композитора відзначає висока духовність, широке семантичне поле музичної образності, особлива енергетична наповненість інтонаційного змісту, яскравість вислову, витонченість фактури, володіння музичною формою.
У першому зошиті представлені композиції для фортепіано, у другому — для скрипки і фортепіано. Твори Мирослава Скорика належать до національної класики, є окрасою концертного та педагогічного репертуару.


Полоз Микола Григорович. Камерно-симфонічні твори [Ноти]: у 2 зошитах / Микола Полоз; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - К.: Муз. Україна, 2012.

Микола Полоз - відомий сучасний український композитор. Його творчості притаманні новаторство та оригінальність інтонаційного строю, гармонічної палітри, метроритму, оркестровки, принципів розвитку матеріалу, глибина та масштабність музичної думки.
До першого зошиту увійшли композиції для симфонічного оркестру, до другого - твори для інструментальних ансамблів, написані автором  у різні роки.

 

 


Лисенко Микола Віталійович. Кантати для хору та симфонічного оркестру [Ноти] / Микола Лисенко [комп.]; сл. Т. Шевченка; упорядкув., передм. М. Лисенка, худож. оформ. Є. О. Ільницького. - Партитуpа. - К.: Муз. Україна, 2012. - 174 с.

Перше видання симфонічних партитур кантат геніального українського композитора-класика Миколи Віталійовича Лисенка на слова Тараса Григоровича Шевченка.
Творча спадщина засновника національної української композиторської школи й по сьогодні цікава слухачеві, адже змушує людську душу резонувати у відповідь на музичні полотна, написані цілою палітрою звукових барв, основою яких часто є народно-пісенна інтонаційна стихія. Іноді музика Лисенка - тонка та інтимна, іноді - тужлива та лірична, а іноді в ній на повний зріст буяє епос нашої історії, рясно политої кров'ю героїв та оспіваної великими поетами.

 

 


Українські колядки та щедрівки [Ноти]: зб. для міш., чолов. та жін. хору / упоряд. І. О. Кір'янчук; голов. ред. Б. Будний. - Т.: Навч. кн. - Богдан, 2010. - 488, [8] с.

У цьому ґрунтовному виданні - понад 300 українських народних колядок та щедрівок в оригінальних обробках українських композиторів і священнослужителів, котрі зібрав та впорядкував регент архієрейського хору Свято-Преображенського собору м. Кременець Тернопільської області Кір'янчук Ігор Олександрович.
Збірник неодмінно знадобиться керівникам хорових та мистецьких колективів, студентам, учням та викладачам навчальних закладів, усім, хто цікавиться українською народною творчістю.

 

 


Лещук Світлана Олександрівна. Музична веселка [Ноти]: навч. посіб. для дітей дошк. та мол. шк. віку / С. О. Лещук; ред. О. А. Колесник. - Вінниця: Нова кн., 2010. - 95 с.

Вчителям музики класу фортепіано спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Матеріал розміщено шляхом ускладнення виконавських завдань, поступового ознайомлення учня з новими для нього поняттями та навичками. Посібник розрахований на психологічне сприйняття дітьми 4-6-ти років. Може використовуватися для самостійної роботи по ознайомленню з основами фортепіанної гри. Видання включає вправи, педагогічні рекомендації, музичний матеріал.

 

 

 


Співає Український народний хор Київського національного університету культури і мистецтв; Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.; Вип. З / Обр., аранж. та інстр. С. Є. Павлюченка, переклад, супроводу В. М. Самофалова. - Вінниця: Нова Книга, 2011. - 218 с.:ноти.
Репертуарний збірник "Співає Український народний хор Київського національного університету культури і мистецтв" є результатом багаторічної музично-педагогічної діяльності (понад 25 років) професора, народного артиста України Станіслава Євстигнійовича Павлюченка. Ця фундаментальна праця є вагомим внеском у розвиток і популяризацію української народної і авторської пісні. Збірник відображає широку жанрову палітру творів для народного хору. Переважна більшість їх подані в обробках і виконавських версіях С. Є. Павлюченка. Перекладення супроводу зроблені професором КНУКіМ, заслуженим артистом України В. М. Самофаловим.

 

 


Пендыщук Ю. Классическая гитара: Сборник пьес и ансамблей для юных гитаристов; Выпуск 1 / Юрий Пендыщук. ― Винница: Нова Книга, 2011. ― 28 с.: ноты.

От автора
Работая в детской музыкальной школе, я постоянно  сталкиваюсь с проблемой современного репертуара для классической гитары.
Время не стоит на месте. Музыка, как и мир, в  котором мы живем, постоянно развивается. Наряду с прекрасными музыкальными образцами прошлых эпох появились новые, не менее яркие произведения. И было бы неправильным ограничивать детей обучению только классической музыке.
Дети очень любят играть в ансамбле. А над произведениями современными, как показывает практика, работают с двойным энтузиазмом. Именно поэтому в сборник включено несколько ансамблевых аранжировок популярных песен в таких музыкальных жанрах, как «кантри», «блюз», «соул».
Возможно, некоторые преподаватели сочтут эти аранжировки трудными для исполнения учениками  музыкальной школы. Но это только первое впечатление! Практически все произведения из этою сборника были написаны по просьбе моих учеников и ими же с успехом исполняются.
С уважением, для всех почитателей гитары!

Юрий Пендыщук (Красин)


Улюблені мелодії в ансамблі з учителем./Аранжув. та впоряд. Л,В. Жульєвої ― Тернопіль: Навчальна книга ― Богдан, 2012, ― 52 с

До збірника увійшли різноманітні за жанром народні та авторські пісні в оригінальних обробках Л. Жульєвої для фортепіанного дуету.
Для учнів дитячих музичній шкіл, музичних студій та школи мистецтва.

 

 

 

 

 


Гімн коханню. Популярні твори для фортепіано/ Упоряд. Петро Серотюк ― Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012, ― 40 с.
Представлена збірка, з точки зору професійного музиканта, на перший погляд, може викликати подив. Та й справді, твори класиків (Ф.Шуберт, Л.Бетховен, Е.Гріг) легко співіснують з "популярною'' музикою (музика з кінофільмів, музика з репертуару Е. Піаф тощо). Та, якщо замислитись над принципом формування музичного матеріалу для збірки, стане зрозумілим задум редактора, адже він схожий на натюрморт, де вишуканий келих виглядає цілком природно поряд із дерев'яним мисником, чи звичайним яблуком. Цінність кожного музичного твору безперечна і, очевидно, потішить своєю чарівністю не одне покоління музикантів-аматорів.

 

 

 


Власов В.П. Твори для домри та фортепіано. - Тернопіль: Навчальна книга ― Богдан, 2011. - 48с.
Ім'я видатного українського композитора Віктора Петровича  Власова добре відоме усій, хто пов'язаний з мистецтвом гри на народних інструментах. Його яскраві та талановиті твори є найбільш репертуарними не лише в Україні, Росії, айв країнах далекого зарубіжжя.
Найважливіше місце у творчості композитора займають твори для баяна, який є для нього, так би мовити, рідним інструментом, Знайомі для широкого загалу також його твори для бандури, балалай ки, оркестру й ансамблів народних інструментів.
Для домри Віктор  Власов написав небагато теорій, але всі вони жанрово й художньо різноманітні та є для домриста тим благодатним матеріалом, на якому можна не тільки по-справжньому виявити свої музичні й віртуозно-технічні досягнення, а й розкрити можливості інструмента.
П'єса “Пантоміма” написана ще у 1975 році, проте й сьогодні їй притаманні новизна музичних образів, свіжість мелодичної мови, використання нових  прийомів та способів звуковидобуваня.
"Парафраза на українські теми" ― це транскрипція для домри і фортепіано одного з пайпопулярніших баянних творів Віктора Власова, яка створена відомим домристом, заслуженим артистом України Олександром Олійником. У п'єсі використані гуцульські наспіви, які зі складною септакордовою вертикаллю та нерегулярного ритмікою мають доволі колоритне естрадне звучання.
П'еса "Одеський дворик"  ― це своєрідна жанрова театралізована сценка, де засобами музики “Одеського андеграунду», замішаному на українському, молдавському, і еврейському фольклорі, передано живу та неповторну душу одеситів, їхню посмішку та іскрометний гумор.
І, нарешті, домристи по-справжньому відчують усю привабливість стихії справжнього джазу в п'єсі “Басо-остинато”, що композитор написав у стилі "Бі-боп"
Ця збірка  ― перша публікація творів Віктора Власова для домри. Сподіваємось, що вони гідно поповнянь навчальний та концертний репертуар домристів-виконавців.


Д. Орлова - діяч мистецтв України, професор


Ротерман Євген. Пісні та романси. ― Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. ― 60 с.
Рекомендований збірник містить мелодійний та яскравий нотний матеріал, скріплений сюжетною різноманітністю поетичних текстів відомих та маловідомих поетів.
Пропоноване видання може бути використано музичними керівниками та усіма, хто закоханий в українську пісню.

 

 

 

 

 


Золоті ключі: укр. нар. пісні /авт.-упоряд. Р. Стецюк. - К.: Муз. Україна, 2011, - 450 с.: ноти.

До збірки увійшли найбільш яскраві пісенні зразки унікального фольклорного радіоконкурсу «Золоті ключі», розшифровані та упорядковані на численні прохання прихильників народної пісні - професійних музикантів, аматорів, педагогів.
Пісні представлені в окремих розділах, упорядкованих за жанрово-тематичними принципами. Майже всі вони належать до традиційного фольклору. І лише деякі, як поодинокі винятки, створені хорами-ланками або фольклорними гуртами. У примітках пісні подано в алфавітному порядку, а також названо виконавців та вказано їхні адреси.
Скористатися цим виданням у своїй виконавській  практиці зможуть співаки, ансамблі, художні колективи, а також виявлятимуть інтерес студенти та викладачі мистецьких навчальних закладів, дослідники для визначення перспектив розвитку народної музики в Україні.

 

 


Луценко  Д. О. Дарую людям пісню/ Дмитро Луценко ― К.: «Муз. Україна», 2011. ― 240 с.: ноти.

Пропоноване видання присвячено 90-річчю з дня народження уславленого українського поета, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Дмитра Омеляновича Луценка. На тексти митця написано понад 350 пісень. Ряд із них, створених у співпраці з уславленими українськими композиторами, (“Україно, любов моя!”, “Рідна земле моя”, “Києве мій”, “Осіннє золото”, “Мамина вишня”, “Хата   моя, біла хата” та ін.) стали одним із художніх символів України у світі.
До-збірки увійшли пісні І.Шамо,О. Білаша, П. Майбороди, І. Поклада, А. Пишкевича, А. Кос-Анатольського, М. Дремлюга, В. Верменича, Г. Жуковського, А. Свєчнікова, І. Віленського, К. Мяскава, Г. Гембери, В. Гомоляки, І. Марчснка, О. Левицького.
У першому розділі представлені солоспіви та ансамблі, у другому ― хорові твори. Видання адресовано професійним та самодіяльним виконавцям, а також широкому колу шанувальників української пісенної культури.

 


Медражевський  А. Т. Пісні та хори: репертуарний збірник для студентів вищих навчальних закладів / Афанасій Медражевський. - Вінниця: Нова Книга, 2011. - 168 с.: ноти.
До збірника увійшли кращі зразки пісенного  мелосу Поділля: обробки народних, козацьких та стрілецьких пісень, духовних творів, колядок та щедрівок, оригінальні хори, романси та солоспіви.
Збірка адресована керівникам хорових колективів, вокальних ансамблів, солістам-вокалістам, студентам і викладачам з фаху хорового диригування, а також усім шанувальникам хорового співу.

 

 

 

 


Попович В. В. Як не любить тебе, мій краю!: пісні для дітей / Василь Попович / муз. В. Поповича, сл. О. Попович та ін., партія ф-но М. Юхновського. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Вінниця: Нова Книга, 2011-112с.: ноти.
Більшість із цих пісень успішно виконувалась на всеукраїнських та міжнародних пісенних дитячо-юнацьких та молодіжних  конкурсах-фестивалях. Мелодика їх яскрава, гармонія доступна, доповнена майстерно зробленим фортепіанним супроводом. Пісні придатні для сольного, ансамблевого або хорового виконання
Для вчителів загальноосвітніх і музичних шкіл, вокальних ансамблів.
Поповнення виконавського пісенного репертуару.

 

 

 

Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2005 - Вип. 4  /Віктор Власов ; муз. ред. та упорядкув.: А. А. Семешко, О. В. Кміть. - 2005. - 33, [2] с.

Представлені у збірці твори відомого українського композитора Віктора Власова написані зовсім недавно, але вже стали репертуарними.

 Зміст

 

 

 


Балема, Микола. Козацькому роду нема переводу [Ноти] : репертуар. зб. для солістів, дуетів, вок. ансамблів та хору / комп. Микола Балема, сл. Мирослав Воньо. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2010. - 52, [3] с.

До цього збірника увійшли пісні на вірші відомого подільського поета Мирослава Ваньо, музику до яких створив композитор Микола Балема

 Зміст

 

 

 

 


 

Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2005 - Вип. 1 / Олександр На Юн Кін ; ред.-упоряд. А. А. Семешко. - 2009. - 50, [2] с.
 

 

 

Зміст

 

 


Барська, Зоя Михайлівна. Сольфеджіо на основі української народної пісні [Ноти] : хрестоматія / З. М. Барська ; голов. ред. Б. Є. Будний. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2008. - 158, [1] с.

У хрестоматії на прикладі українських народних пісень, зібраних майже з усіх регіонів України, ґрунтовно розглядається побудова мелодичних та гармонічних інтервалів.
Посібник розрахований на учнів музичних шкіл, загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл з поглибленим вивченням музики, дисциплін художньо-естетичного циклу; студентів музично-педагогічних та музичних училищ і музично-педагогічних факультетів.

Зміст

 

 


 

Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2005 - Вип. 7 / Володимир Гальчанський ; упорядкув. та муз. ред.: А. А. Семешка, О. Кмітя. - 2010. - 61, [2] с.
 

 

 

Зміст

 


Концертні твори для баяна (акордеона) [Ноти]. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2005 - Вип. 5 / Євген Кураєв ; муз. ред. та упорядкув.: А. А. Семешко, О. В. Кміть. - 2006. - 36, [1] с.

В музичному світі є майстри, імена яких в пам'яті друзів, колег та слухачів асоціюються не з лауреатськими дипломами (сьогодні цим вже нікого не здивуєш), не з високими почесними та науковими званнями, а ,перш за все, з її величністю музикою. Саме до таких митців, безперечно, належить яскравий представник середнього покоління українських інструменталістів-народників, блискучий баяніст, композитор та аранжувальник Євген Олексійович Кураєв (1944-1994).
З ім'ям цього музиканта, лауреата першої премії І Всеукраїнського конкурсу музикантів-виконавців, вихованця Київської консерваторії ім. П.І. Чайковського (кл. професора І.А. Яшкевича), пов'язані не тільки незабутні вечори баянної музики, яскраві ансамблеві виступи, а й чудові високопрофесійні аранжування вокальної та оркестрової музики, створені на замовлення чоловічого вокального квартету "Явір" та естрадно-симфонічного оркестру Українського радіо і телебачення.
Пропоноване видання присвячене композиторській творчості Є. Кураєва. А. Семешко, О. Кміть

Зміст


 

Твори для бандури в супроводі фортепіано [Ноти] / перекладення для бандури та впорядкування Світлани Овчарової, голов. ред. Б. Будний. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2009 - Вип. 3. - 2010. - 35 с.
 

 

 Зміст

 

 


Давидова, Лариса Костянтинівна. Ми живемо в Україні [Ноти] : зб. муз. творів для дітей дошк. віку / упоряд., авт. муз. творів Л. К. Давидова. - К. : Наш час, 2005. - 62, [1] с.

Запропонована збірка музичних творів «Ми живемо в Україні» базується на кращих зразках вітчизняної поезії, сприяє патріотичному вихованню молодого покоління громадян України. Використання в навчальному процесі збірки сприятиме гармонійному розвитку дитини, формуванню її цілісної духовної культури, дозволить вихователю розвивати творчі здібності малюків до співу, виховувати в них музичний смак. Збірка збагатить та урізноманітнить пісенний репертуар для дітей дошкільних навчальних закладів, допоможе в організації музичних занять, дитячих свят, уроків співів, конкурсів, концертів тощо.
Для вихователів та музичних керівників дошкільних закладів, а також вчителів музики початкової школи.

 Зміст


Мафтуляк, Михайло Васильович. Коли співають діти [Ноти] : вок.-хор. пісні для учнів : [посібник] / комп. Михайло Мафтуляк ; сл. Я. Старої [та ін.] ; голов. ред. Б. Є. Будний. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2010. - 87, [1] с.

До посібника увійшли пісні буковинського композитора Михайла Мафтуляка на слова відомих українських поетів.
Більшість творів уже опробовано мистецькими дитячими колективами.
Для солістів, вокальних ансамблів, хорових колективів, музичних працівників, студентів навчальних закладів.

 

 Зміст

 

 


Попович, Василь Васильович. Мереживо пісень моїх [Ноти] : зб. пісень для школярів / комп. Василь Попович ; сл. Н. Бонь [та ін.]. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2009. – 62.

Рекомендований збірник містить мелодійний та яскравий нотний матеріал, підкріплений сюжетною різноманітністю поетичних текстів відомих та маловідомих поетів: ліричних, веселих, жартівливих, гумористичних. Пісенний збірник складається з двох розділів. У першому - музичні твори подаються в супроводі фортепіано. В другому розділі пісні надруковані без музичного супроводу (з буквеним позначенням гармонічних акордів), які можуть використовуватися як для сольного співу, так і для співу в супроводі гітари чи інших музичних інструментів, у залежності від творчих здібностей і фантазії шанувальників дитячих пісень.
Цей збірник може бути використаний як на уроках музики, так і в позакласних видах творчої діяльності. Для вчителів музики, студентів вищих та середніх педагогічних і мистецьких закладів.

 Зміст

 

 


Афоніна, Олена Сталівна. Сольфеджіо для наймолодших [Ноти]: навч. посіб. для учнів підгтов. груп та 1-х кл. почат. спеціаліз. мистец. закл. / О. С. Афоніна; М-во культури і мистецтв України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. - Вид. 2-ге, виправл. - К.: Мелосвіт: Красовський В. Я., 2006. - 52 с

Даний навчальний посібник укладений згідно з проектом програми для підготовчих груп та перших класів музичних шкіл та базується на провідних методиках музичного виховання. Він включає в себе інтонаційні, ритмічні, творчі вправи для учнів дошкільного й молодшого шкільного віку та допомагає засвоїти навички з інтонування, диригування, розвинути творчу активність у процесі засвоєння елементів музичної мови.

Зібраний музичний матеріал відповідає віковим особливостям сучасної дитини та програмним вимогам із даного предмета у навчальних музичних закладах і розрахований на викладачів і учнів музичних шкіл, шкіл мистецтв, музичних студій, гімназій, ліцеїв і батьків.

Зміст

 

 


 Афоніна, Олена Сталівна. Сольфеджіо. 2 клас [Ноти]: навч. посіб. для 2 кл. ДМШ та шк. мистецтв / О. С. Афоніна; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і туризму. - К.: Мелосвіт: Красовський В. Я., 2006. - 61 [3] с.

Друге, виправлене видання навчального посібника для другого класу ДМШ та ДШМ ґрунтується на сучасних методиках музичного виховання. Він містить музичний матеріал, що поступово ускладнюється в різних формах роботи: інтонаційних, ритмічних, творчих, теоретичних. Усі завдання відповідають віковим особливостям учнів другого класу. Посібник розраховано на викладачів і учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів системи Міністерства культури і туризму, музичних студій, гімназій, ліцеїв і батьків.

 Зміст

 

 

 


Афоніна, Олена Сталівна. Сольфеджіо. 3 клас [Ноти]: навч. посіб. для 3 кл. ДМШ та шк. мистецтв / О. С. Афоніна; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і туризму. - К.: Мелосвіт: Красовський В. Я., 2006. - 67 с.

Даний навчальний посібник для 3 класу поєднує сучасні та традиційні надбання з предмету сольфеджіо, які сприяють формуванню творчої активності молодших школярів. У завданнях посібника вміщено зразки розв'язання конкретних задач, практичні розробки основних тем. Музичний та теоретичний матеріал, необхідний для організації практичних форм роботи з курсу та засвоєння знань: сольфеджування, ритмічні та творчі вправи, спів з акомпанементом.

Посібник розраховано на викладачів і учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів системи Міністерства культури і туризму, музичних студій, гімназій, ліцеїв і батьків.

Зміст

 

 


 Афоніна, Олена Сталівна. Сольфеджіо. 4 клас [Ноти]: навч. посіб. для 4 кл. ДМШ та шк. мистецтв / О. С. Афоніна; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і туризму. - К.: Мелосвіт: Красовський В. Я., 2007. - 59 с.

Даний навчальний посібник для 4 класу поєднує сучасні та традиційні надбання з предмета сольфеджіо, які сприяють формуванню творчої активності школярів. У завданнях посібника вміщено зразки розв'язання конкретних задач, практичні розробки основних тем. Музичний та теоретичний матеріал, необхідний для організації практичних форм роботи з курсу та засвоєння знань: сольфеджування, ритмічні та творчі вправи, спів з акомпанементом.
Посібник розрахований на викладачів і учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів системи Міністерства культури і туризму, музичних студій, гімназій, ліцеїв та батьків.
Зміст
 

 

 


 Афоніна, Олена Сталівна. Сольфеджіо. 5 клас [Ноти]: навч. посіб. для 5 кл. ДМШ та шк. мистецтв / О. С. Афоніна ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і туризму. - К.: Мелосвіт : Красовський В. Я., 2006. - 60 с.

Даний навчальний посібник для 5 класу поєднує сучасні та традиційні надбання з предмета сольфеджіо, які сприяють формуванню творчої активності школярів. У завданнях посібника вміщено зразки розв'язання конкретних задач, практичні розробки основних тем. Музичний та теоретичний матеріал, необхідний для організації практичних форм роботи з курсу та засвоєння знань: сольфеджування, ритмічні та творчі вправи, спів з акомпанементом.

Посібник розрахований на викладачів і учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів системи Міністерства культури і туризму, музичних студій, гімназій, ліцеїв та батьків.

Зміст

 

 


 Афоніна, Олена Сталівна. Сольфеджіо. 6 клас [Ноти]: навч. посіб. для 6 кл. ДМШ та шк. мистецтв / О. С. Афоніна; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. - К.: Мелосвіт: Красовський В. Я., 2010. - 55 с.

 

Даний навчальний посібник для 6 класу систематизує знання як із теорії музики (мелодія, ритм, лад, тональність, інтервали, акорди), так і з практики (сольфеджування, транспонування, створення мелодії, запису ритмічних вправ, спів мелодій з акомпанементом). Усі завдання посібника спрямовані на практичне засвоєння основних тем.

Посібник розрахований на викладачів і учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів системи Міністерства культури і туризму, музичних студій, гімназій, ліцеїв та батьків.

 

 Зміст

 


Заславець, Галина Павлівна. Музичний світанок [Ноти]: навч. посіб. з гри на ф-но для почат. спец. мистец. навч. закл. / Г. П. Заславець. - К.: Мелосвіт: Красовський В. Я., 2007 -     Ч. 2: Початковий період навчання. - 2010. - 71 с.

Даний навчальний посібник призначений для маленьких учнів (1-й рік навчання, друге півріччя), які бажають навчитися грі на фортепіано. Матеріал „Музичного світанку" вдало поєднує традиційні п'єси, які давно використовуються в педагогічній роботі, і нову музику.

Посібник розрахований на викладачів і учнів музичних шкіл, студій і т.п..

Навчайтесь з задоволенням!

 

 Зміст

 


Петров, Андрій. В гостях у Андрія Петрова. Популярні мелодії [Ноти]: для ф-но в 4 руки / А. Петров; аранжування та упоряд. Л. Жульєвої. - К.: Мелосвіт; Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. - 20 с.

Андрій Петров (1930) - сучасний петербурзький композитор. Закінчив Ленінградську консерваторію по класу композиції. Творчість А.Петрова охоплює різноманітні жанри - опера «Петр І», балет «Берег надежды». Величезну популярність принесла А. Петрову музика до кінофільмів: «Человек-амфибия» (1962), «Путь к причалу» (1962), «Я шагаю по Москве» (1963), «Берегись автомобиля» (1966), «Укрощение огня» (1973), «Синяя птица» (1976), «Белый Бим, черное ухо» (1977), «Служебный роман» (1977), телефільмів «О бедном гусаре замолвите слово», «Петербургские тайны» (з О. Петровою) та ін.

Ці аранжування середньої складності призначені для учнів ДМШ, ДШМ, ШЕВ, студентів музичних училищ, вищих музичних учбових закладів. П'єси можна виконувати як окремо, так і циклом, як сюїту.

Ціль цієї збірки - розширити ансамблевий репертуар піаністів. Можливе   додавання бас-гітари та ударної установки.

Л. Жульєва

 Зміст


Афоніна, О. С. Зошит з сольфеджіо [Ноти]: [метод. посіб.] / О. С. Афоніна; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв . - К.: Мелосвіт, 2009. - 32 с.

Метою навчального посібника для учнів підготовчої групи і першого класу є вироблення первісних навичок читання й запису нотного тексту, засвоєння нотної грамоти. Нотне письмо - один із непростих моментів роботи з маленькими дітьми в силу їхніх вікових особливостей. Діти 5-6 років, як правило, ще не вміють писати. Отже, вчитель, окрім рішення сугубо професійних завдань, повинен навчити дітей працювати з олівцем і папером. Вивчаючи ази нотної грамоти, знайомлячись із нотними знаками, учні засвоюють правила їхнього написання. Ми ставимо завдання виробити в учнів нотний почерк, навчити їх писати акуратно й чітко, дотримуючись усіх правил нотного письма.

Досвід роботи з маленькими дітьми показує, що організація самостійної роботи учнів у класі й вдома є одним із найбільш складних моментів. Даний посібник, маючи форму письмових завдань, придатних як для класної, так і для домашньої роботи, багато в чому полегшує це завдання. Те, що завдання досить прості й не занадто трудомісткі, із запропонованими зразками виконання й різного роду «підказками», дає учням можливість виконати їх самостійно або за участю батьків, що саме по собі досить важливо.

В основу посібника покладено проблемний метод навчання, покликаний розвивати в учнів активне творче мислення. Щоб шлях пізнання був цікавим і захоплюючим, ми пропонуємо завдання, що можуть послужити імпульсом до самостійної творчої діяльності.

Для викладачів та учнів початкових шкіл естетичного виховання.

 

В.Д.Шульгіна, доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри музикології ДАКККіМ


 

Популярні зарубіжні мелодії [Ноти]: для ф-но: плюс тексти: 43 твори!: хрестоматія / [п'єси аранж.: Л. Жульєвою, В. Красовським]. - К.: Мелосвіт; Ніжин: Аспект-Поліграф, 2004. - 105 с.

 

У цій хрестоматії вперше зібрана така кількість популярних у нас і просто красивих творів, які залюбки будуть грати і музичні аматори, і професіонали, і, звичайно ж, учні музичних шкіл, студенти естрадних відділень вищих та середніх учбових закладів. П'єси аранжовані Л. Жульєвою, В. Красовським та іншими авторами.

 

Зміст

 

 

 

 


Стеренок, Валентин Павлович.  Радуга-дуга [Ноты] : песенник для дошк. и мл. шк. возраста / комп. Валентин Стеренок, сл. Леонид Марченко ; худож. Татьяна Крючковская ; ред. Л. Постриган. - Херсон : Айлант, 2011. - 47 с. : ил.


Песенник «Лучшие мои друзья» предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для тех, кто только начинает приобщаться к песне и музыке. Это совместная работа композитора Валентина Стеренка и поэта Леонида Марченко.

Календарь событий

  1 2 345
6 7 89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031