Соціально-побутова лірика

В неосяжному океані народної пісенності важливе місце посідають соціально-побутові (або суспільно-побутові) пісні: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські, солдатські. Розвинулися вони на основі традиції, виробленої ще раніше обрядовою та позаобрядовою ліричною та епічною пісенністю, продовжуючи і збагачуючи її. Це ліричні твори, де на перший план виступає ідейно-емоційне ставлення до події, а оповідальний елемент відіграє підпорядковану роль (на відміну від епічних і ліро-епічних).

У соціально-побутовій ліриці відобразилися думки, почуття, настрої народу, викликані явищами, подіями чи обставинами суспільного життя, класовими суперечностями, боротьбою проти іноземних загарбників та феодального-кріпацького гноблення. Взяті в сукупності, ці пісні дають широку, правдиву картину історичного буття народу. В них особливо виразно виявляються його волелюбність, ненависть до насильства, мрії про справедливий суспільний лад.
Розвиток кожного виду суспільно-побутової лірики пов'язаний з певним періодом у житті народу. Ці пісні дають узагальнене відображення характерних для нього явищ та ситуацій. На відміну від історичних пісень, вони не приурочуються до конкретної події, факту чи особи. Їхні герої — козаки, чумаки, наймити, заробітчани — також узагальнені, типові образи.

Козацькі пісні

Козацькі пісні — один з найдавніших жанрів соціально-побутової лірики, що побутують на території нашої області. Провідною тематикою цих пісень є  лірика кохання, туга козака за дівчиною, роздуми козака над своєю долею. Частина цих фольклорних творів присвячена темі загибелі козака. Значне місце серед козацьких пісень займають також баладні сюжети. У книзі “...Три шляхи широкії до купи зійшлися” Валерій Другальов пише: ”Мелодичний діапазон козацьких пісень  досить широкий. Це говорить про значну розвиненість музичних образів. Зустрічаються як мажорні, так і мінорні наспіви. Мабуть, це істотно, бо більшість творів мають трагічні сюжети”. Вони виконуються як поодинокими співаками, так і гуртами.
    

Ноти

Чумацькі пісні

Близькими до жанру козацьких є чумацькі пісні. Чумацький фольклор є своєрідним «пісенним щоденником», «подорожніми нотатками» ліричного, а подеколи – епічного змісту. Вони розповсюджені по всьому регіону пониззя Дніпра. Основні сюжети сконцентровані навколо таких тематичних груп:
тяжкі чумацькі будні; чумак-п'яниця; пісні, в яких засуджується чумак-ледар.
Вивчаючи  пісенний фольклор краю, дослідники виявили, що особливу популярність має алегорична пісня про чаєчку “Ой, горе тій чайці” в багатьох варіантах. Виконуються чумацькі пісні багатоголосно у підголосково-поліфонічній фактурі. Сьогодні, на жаль, вони мало виконуються на сцені клубними фольклорними колективами, але автентичні гурти і окремі носії фольклору дуже часто їх згадують і співають.

Ноти

Виряджальні пісні


Значну частину пісенного фольклору Херсонщини складають виряджальні пісні. Тематично вони зосереджені навколо обряду виряджання до армії: прощання парубка з батьками, дівчиною, друзями, домівкою та побажання новобранцю гідно витримати тяжку солдатську службу. Велика кількість цих творів була створена у селянському середовищі, тому вони немовби становлять погляд на новобранця і його рідних зі сторони. Більшість творів мають сумний ліричний відтінок. А деякі, як зазначає Другальов В., мають чіткий маршовий характер.
Характерною ознакою виконання рекрутських пісень на Херсонщині є багатоскладова розспівність текстів, кантилена, темпи пісень помірні або повільні. Але при усій їх різноманітності вони становлять досить монолітний стильовий пласт. Крім того, незважаючи на те, що за своєю формою рекрутські та виряджальні пісні досить прості, проте вони повною мірою ввібрали в себе весь спектр почуттів по відношенню до тяжкої солдатської служби та довгого очікування в родині.

Ноти

Використана література:

*Андриевский М. Казацкая дума о трёх Азовских братьях в пересказе с объяснениями и разбором её. - О., 1884.

Другальов В. Соціально-побутова лірика: (козацькі та виряджальні пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XVIII-XX.
Нотний дод., с.95-108.

Козацькі пісні /Упоряд. та вступ. ст. О.М. Хмілевської; Худож. Т.С. Зубковський. - К.: Муз. Україна, 1969. - 302 с.: іл. - (Із джерел укр. пісні).
Одним з джерел при упорядкуванні цієї збірки була праця Д. Еварницького “Малороссийские народные песни, собранные в 1878-1905 гг.”, до якої увійшли пісні, записані в Херсонській губернії.

Козацькі пісні: Репертуар. зб. на допомогу керівникам самодіяльних вокально-хорових колективів та фольклорних ансамблів /Обл. Центр відродж. нац. культури; Упоряд. В. Гребенюк, В. Другальов. - Херсон, 1993. - 20 с.

Макаренко О. Історичний зміст південноукраїнського пісенного фольклору: (на прикладі козацьких пісень) //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.41-55.
Запис А.Скальковським козацьких пісень від бандуристів Херсонської губ., с.47.

Ткаченко Ю. Відгомін минувшини //Ленін. прапор. - 1969. - 4 груд.
Про козацькі народні пісні на Херсонщині.

Другальов В. Їхали чумаки //Телескоп. - 1997. - Черв.
Чумацькі пісні на Херсонщині.

Рудченко И.Я. Чумацкие народные песни. - К.: Тип. М.П.Фрица, 1874. - 257 с.
В праці використані матеріали, зібрані в Херсонській губ. в цілому (с.7,12,13,14,15,22) та в Херсонському повіті зокрема (с.167,168,186-188,224,243).

Чумацькі пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1976. - 542 с.: ноти, іл.
Представлені матеріали, зібрані на Херсонщині (с.54, 88, 112, 223, 224, 297, 324, 474, 477, 496, 506, 510, 513, 518, 520, 527, 531), в с. Білозерка (с. 56, 67, 470),
в Каховці (с. 471), в Бериславі (с. 471).

Макаренко О. Про взаємини між українським музичним фольклором та іноетнічним у Північному Причорномор’ї //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.56-58.
Нотний дод.: Пісня з Херсонщини “Через гору кам’яну” (с.151).

Матеріали фольклорної експедиції /Уклад. В.Кисіль. - Херсон.- Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.

Весілля у с.Пролетарка. Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 1996. - 75 с.: переважно ноти, 1 фото.

Пісні, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси): Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” [Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. В.Кисіля. - Б.р. - 33 с.: переважно ноти.

Рекрутські пісні: (Виряджання до армії). - Б.р. - 17 с.: переважно ноти.

Календарь событий

  1 2 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031